Концепція кафедри

          

Мета кафедри ділової іноземної мови - підготовка майбутніх спеціалістів у сфері міжнародного бізнесу засобами іноземної мови.

У контексті входження України до Болонського процесу велике значення у формуванні сучасних спеціалістів з міжнародної економіки, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, туризму надається знанням іноземної мови, які повинні відповідати міжнародним стандартам. Тому головним завданням кафедри ділової іноземної мови є створення на високому рівні необхідного базису для опанування іноземної мови студентами у сфері своєї професійної діяльності.

Найважливіші напрямки розвитку кафедри: