Дисципліни

           

Іноземна мова професійного спілкування

Викладається для студентів 1 - 4 курсів спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Зміст дисципліни:

І-II семестри

Кар'єра. Торгівля он-лайн. Компанії. Великі ідеї. Стрес. Розваги. Маркетинг. Планування. Управління людьми. Конфлікти. Нові види бізнесу. Продукти та їх різновиди.

III-ІV семестри

Мистецтво спілкування. Спілкування у бізнесі. Працевлаштування. Складання резюме. Мистецтво проходження інтерв'ю при працевлаштуванні. Уміння працювати з людьми. Уміння працювати з інформацією. Ділове партнерство. Виступ перед аудиторією, презентація ідей. Етика телефонних переговорів.

V-VІ семестри

Службові обов' язки. Ділове спілкування по телефону. Типи підприємств. Тенденції розвитку компанії. Товари та послуги. Аналіз економічної діяльності. Пошуки шляхів вирішення проблеми. Використання графіків, схем, таблиць при звітуванні. Ділові зустрічі.

VII-VIII семестри

Глобалізація економіки і комерційної діяльності. Економіка України. Світова банківська система. Зарубіжні компанії на внутрішньому ринку. Транснаціональні компанії та їх роль у міжнародній економіці. Ринкові дослідження .Розробка нового продукту. Шляхи просування продукту на ринку. Роль реклами у бізнесі. Фінансовий менеджмент. Етика ділового спілкування. Інвестиції на Україну.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Викладається для студентів 1 - 4 курсів спеціальності "Міжнародна економіка".

Зміст дисципліни:

І-II семестри

Який чудовий світ. Щастя жити. Живопис, музика, література. Правила та стереотипи, що існують у різних країнах. Мандрівки. Уподобання. Люди та їх характери. Світ праці. Примхи долі. Взаємовідносини. Захоплення. Розкажи мені про це. Народження, шлюб, смерть.

III-ІV семестри

Мистецтво спілкування. Спілкування у бізнесі. Працевлаштування. Складання резюме. Мистецтво проходження інтерв'ю при працевлаштуванні. Уміння працювати з людьми. Уміння працювати з інформацією. Ділове партнерство. Виступ перед аудиторією, презентація ідей. Етика телефонних переговорів.

V-VІ семестри

Службові обов'язки. Ділове спілкування по телефону. Типи підприємств. Тенденції розвитку компанії. Товари та послуги. Аналіз економічної діяльності. Пошуки шляхів вирішення проблеми. Використання графіків, схем, таблиць при звітуванні. Ділові зустрічі.

VII-VIII семестри

Глобалізація економіки і комерційної діяльності. Економіка України. Світова банківська система. Зарубіжні компанії на внутрішньому ринку. Транснаціональні компанії та їх роль у міжнародній економіці. Ринкові дослідження. Розробка нового продукту. Шляхи просування продукту на ринку. Роль реклами у бізнесі. Фінансовий менеджмент. Етика ділового спілкування. Інвестиції на Україну.  

Ділова іноземна мова

Викладається для студентів для студентів 5 курсу спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Зміст дисципліни:

І. Лексико-граматичний мінімум тем, пов'язаних з міжнародною діяльністю:

Ділова етика. Управління людськими ресурсами. Основні економічні проблеми. Міжнародна торгівля. Гроші і банки. Монополія. Конкуренція на світовому ринку. Ринок цінних паперів. Глобалізація. Відмінності культур. Зарубіжне інвестування. Зарубіжні ринки. Глобальний маркетинг. Міжнародна економічна інтеграція. I

I. Письмове ділове спілкування:

Науковий стиль письма. Лексичні особливості наукового стилю письма. Граматичні особливості наукового стилю письма. Структурні особливості та важливі характеристики наукових текстів. а) структура абзацу та поділ тексту на абзаци; б) посилання, цитати у науковому тексті; в) оформлення додатків. Особливості реферування наукового тексту. Особливості написання тез на конференцію.

III. Мовно-комунікативні особливості усних презентацій.   

Іноземна мова професійного спілкування II

Викладається для студентів для студентів 5 курсу спеціальності "Міжнародна економіка".

Зміст дисципліни:

І. Лексико-граматичний мінімум тем, пов'язаних з міжнародною діяльністю:

Ділова етика. Управління людськими ресурсами. Основні економічні проблеми. Міжнародна торгівля. Гроші і банки. Монополія. Конкуренція на світовому ринку. Ринок цінних паперів. Глобалізація. Відмінності культур. Зарубіжне інвестування. Зарубіжні ринки. Глобальний маркетинг. .Міжнародна економічна інтеграція.

II. Письмове ділове спілкування:

Науковий стиль письма. Лексичні особливості наукового стилю письма. Граматичні особливості та правила пунктуації наукового стилю письма. Структурні особливості та важливі характеристики наукових текстів: а) структура абзацу та поділ тексту на абзаци; б) посилання, цитати у науковому тексті; в) оформлення додатків. Особливості реферування наукового тексту. Особливості написання тез на конференцію.

III. Мовно-комунікативні особливості усних презентацій. 

Друга іноземна мова

Викладається для студентів спеціальностей "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" та "Міжнародна економіка". Передбачає навчання іноземній мові з нуля за принципами тематичності та повторювання.

Зміст дисципліни:

1 етап навчання

Знайомство. Мої ровесники та я. Моя сім'я і я. Домашнє господарство. Їжа. Покупки Одяг і мода. Сімейні та національні свята.

Письмо. Листи особистого характера. Поштові листівки (вітання, повідомлення). Картки реєстрації. Автобіографія.

2 етап

Моє генеалогічне дерево. Повсякденне життя французів. Ділова поїздка за кордон: покупка квитків, бронювання кімнати в готелі. Митний контроль. Обмін валюти у банку, обід з партнером у ресторані. Етика ділових стосунків. Ділові контакти. Ділове спілкування.

Письмо. Листи особистого характеру. Поштові листівки. Ділова кореспонденція: резюме, листи, заяви.

3 етап

Економіка України і Франції. Ринкова економіка. Підприємства та їх види ( юридичний статус підприємства) Ринок: попит і пропозиція. Банківська система Франції.

Письмо: ділове листування.