Методичне забезпечення

          

Самостійна робота

Граматика

Посібники

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

1 курс

 1. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader. Course Book. Pre-intermediate Business English. - UK: Pearson Education Limited, 2002. - 160 p.
 2. Murphy R. English in Use. - UK Cambridge University Press, 1988. - 328 p.
 3. Rogers I. Market Leader. Practice File. Pre-intermediate Business English English. - UK: Pearson Education Limited, 2002. - 96 p.
 4. Глоба О.В. Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи. - Полтава: ПУСКУ, 2005. - 33 р.
 5. О.В. Глоба, В.М. Артюх. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Англійська мова (за професійним спрямуванням)”за кредитно-модульною системою організації навчального процесу на 2006 – 2007 навчальний рік для студентів за фахом 6.050103 „Міжнародна економіка”

2 курс

 1. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader. Course Book. Intermediate Business English. - UK: Pearson Education Limited, 2002. - 160 p.
 2. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader. Practice File. Intermediate Business English. - UK: Pearson Education Limited, 2000. - 124 p.
 3. Murphy R. English in Use. - UK Cambridge University Press, 1988. - 328 p.
 4. Bourley K., Chernucha B. Business Communication.
 5. Lesikar R.V., Petit I.D., Flatley M.E. Lesikar's Basic Business Communication.
 6. Хван А.В. Навчальні завдання для самостійної та індивідуальної роботи.
 7. В.Л. Іщенко, В.І. Чернуха, Л.П. Новак, А.В. Хван. Англійська мова професійного спілкування. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу на 2007 – 2008 навчальний рік для студентів за фахом 6.050103 „Міжнародна економіка”

3 курс

 1. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader. Course Book. Upper-intermediate Business English. - UK: Pearson Education Limited, 2002. - 160 p.
 2. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader. Practice File. - UK: Pearson Education Limited, 2000. - 124 p.
 3. Stanton W.J., Etzel M.I., Brice J.W. Fundamentals of Marketing. - USA: McGraw Hill.Inc, 1994. .647 p.
 4. Ashley A. Commercial Correspondence. - Oxford University Press, 1998. - 297 p.
 5. Ashley A. Commercial Correspondence. Workbook. - Oxford University Press, 1996. - 107 P-

4 курс

 1. Hill C.W. International Business. Competing in the Global Marketing. Postscript 1997. - Irwin/McGraw-Hill, 1998. - 630 p.
 2. Caster K., Palmer D. Business Assignments. Information File. - Oxford University Press, 1997.- 140 p.
 3. Caster K., Palmer D. Business Assignments. Work Book, - Oxford University Press, 1997. - 105 p.
 4. Глоба О.В. Методичні рекомендації та навчальні завдання для самостійної роботи студентів 4 курсу. Полтава: ПУСКУ, 2004. - 30 с. 

Іноземна мова професійного спрямування II

5 курс

 1. Hill C.W. Global Business. - USA: University of Washington Irwin McGraw-Hill, 2001. - 530 p.
 2. Vince M. Advanced Language Practice. - UK: MacMillan Heinemann English Language Teaching, 2000. - 295 p.
 3. Глоба О.В., Іщенко В.Л. Навчальний словотворчий термінологічний словник. - Полтава: ПУСКУ, 2003ю - 26 с. 

Іноземна мова професійного спілкування для спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

1 курс

 1. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader. Course Book. Pre-intermediate Business English. - UK: Pearson Education Limited, 2002. - 160 p.
 2. Murphy R. English in Use. - UK Cambridge University Press, 1988. - 328 p.
 3. Rogers I. Market Leader. Practice File. Pre-intermediate Business English English. - UK: Pearson Education Limited, 2002. - 96 p.
 4. А.В. Авраменко, А.В. Хван. Англійська мова професійного спілкування. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу на 2006 – 2007 навчальний рік для студентів за фахом 6.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

2 курс

 1. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader. Course Book. Pre-intermediate Business English. - UK: Pearson Education Limited, 2002. - 160 p.
 2. Murphy R. English in Use. - UK Cambridge University Press, 1988. - 328 p.
 3. Rogers I. Market Leader. Practice File. Pre-intermediate Business English English. - UK: Pearson Education Limited, 2002. - 96 p.
 4. Авраменко В.І., Іщенко В.Л., Хван А.В. Методичні рекомендації та навчальні завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів 2 курсу спеціальності„Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

3 курс

 1. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader. Course Book. Pre-intermediate Business English. - UK: Pearson Education Limited, 2002. - 160 p.
 2. Murphy R. English in Use. - UK Cambridge University Press, 1988. - 328 p.
 3. Spephen P. Robbins, David A.Denzo. Fundamentals of Management. USA, 1999, p.520.

4 курс

 1. Milkovich Boudreau. Human Resource Management. USA, 1997. p.694.
 2. Іщенко В.Л. Навчальні завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів ІV курсу спеціальності 6.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" з курсу „Англійська мова міжнародного менеджменту" (електронна версія).

Ділова іноземна мова

5 курс

 1. Adrian Pilbeam. Market Leader. International Management. England 2000. p.96.
 2. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader. Course Book. Pre-intermediate Business English. - UK: Pearson Education Limited, 2002. - 160 p.
 3. Murphy R. English in Use. - UK Cambridge University Press, 1988. - 328 p. і видання)

Друга іноземна мова (французька)

1 курс

Основна література

 1. Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 6.050103 „Міжнародна економіка", 6.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" ч.І. - Полтава: ПУСКУ, 2004, 43 с.
 2. Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 6.050103 „Міжнародна економіка", 6.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" ч.П. - Полтава: ПУСКУ, 2004, 35 с.
 3. Н.О. Сімочкіна. Французька мова. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення за кредитно-модульною системою організації навчального процесу на 2006 – 2007 навчальний рік для студентів І курсу спеціальностей: 6.050103 «Міжнародна економіка», 6.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Додаткова література

 1. Бубнова Г.І., Тарасова А.Н. Французский язьік для 1 курса институтов (для начинающих). - М.: В.шк., 2001. - 350 с.

2 курс

Основна література

 1. Panorama 1. Methode de francais. - Cle int. Paris, 1996. - 191 c.
 2. Panorama 1. Cahier d'exercices. - Cle int. Paris, 1996. 201 c.
 3. Н.О. Сімочкіна. Французька мова. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу на 2007 – 2008 навчальний рік для студентів ІІ курсу за фахом 6.020506 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” 6.050301 «Міжнародна економіка»

Додаткова література

 1. Francais accelere. Прискорений курс французької мови: М.П.Мамотенко, В.С.Хлопук, B.C. Воєводська. - К.: Видавництво А.С.К, 2003. - 384 с.

Друга іноземна мова (німецька)

Основна література

1 курс

 1. Щербань Н.П., Лабовкіна Г.А. Німецька мова. Чернівці, 2003.
 2. Macaire P., Nicolas G. Wirtschaftsdeutsch fur Anfanger. Stuttgart, Klett, 2002.
 3. Bolfen Jiirgen. Marktchance. Wirtschaftsdeutsch. Mittelstufe 1,2. Klett, 1999
 4. Ю.О. Дзекун. Німецька мова.Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу на 2006–2007 навчальний рік для студентів І курсу за фахом 6.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” 6.050301 «Міжнародна економіка»

2 курс

 1. Colin C. Unterhenmen Deutsch. Klett. 1999
 2. Богатырева Н.А. Немецкий для менеджеров. М.: Астрель, 2005
 3. Завгородняя Т.С., Лысакова Л.А. Wirtschaftsdeutsch. Ростов-на-Дону, Феликс, 2002.
 4. Anne Buscha, Gisela Rinthout. Geschaftskommunikation. Ведення ділових переговорів. Max Hueber Verlag, 2000.
 5. Axel Hering, Magdolene Matussek. Geschaftskommunikation. Ділове листування і переговори по телефону. Max Hueber Verlag, 2000.
 6. Nicolas G., Sprenger M. Weermann W. Wirtschaft-auf Deutsch. Klett, 1995.

Додаткова література

1 курс

 1. Головіна CO., Воловик Л.Б. Навчальні завдання з читання для самостійної роботи студентів 1 курсу всіх спеціальностей та МІПК. Полтава, ПУСКУ, 2002.

2-4 курси

 1. Головіна С.О. Навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів 2-4 курсів денної форми навчання з другої іноземної мови для студентів спеціальностей 6.050103 „Міжнародна економіка", 6.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" . Полтава, ПУСКУ, 2002.
 2. Головіна С.О. Навчальні завдання з читання для самостійної роботи студентів II-III курсів (друга мова) денної форми навчання для студентів спеціальностей 6.050103 „Міжнародна економіка", 6.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" . Полтава, ПУСКУ, 2003.
 3. Дмитренко Р.І., Шепелева В.І. Навчальні завдання для самостійної роботи студентів II-III курсів спеціальності спеціальностей 6.050103 „Міжнародна економіка". Полтава, 2001.

В.І. Чернуха, В.Л. Іщенко. Англійська мова. Методичні рекомендації та навчальні завдання щодо підготовки до складання вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови та кандидатського мінімуму.