Склад кафедри

Іщенко Валентина Леонідівна 
кандидат філологічних наук, доцент
завідувач кафедри

Працює в ПУЕТ з 1995 р.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Англійський багатокомпонентний економічний термін (парадигматичний та синтагматичний аспекти)» за спеціальністю 10.02.04  «Германські мови».

Співавтор  трьох навчальних посібників з грифом МОН України «Термінологічний українсько-російсько-англійський словник напрям/спец. «Бухгалтерський облік і аудит»»  (2012 р.), «Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний словник: українсько-російсько-англо - азербайджанський словник: навчальний посібник» (2015 р.), «Українсько-російсько-англійський словник термінів. Товарознавство шкіри. Частина 1:  навчальний посібник» (2015 р.); автор  семи дистанційних курсів з навчальних дисциплін «English for Business», «Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови», «Комунікативні стратегії основної іноземної мови», «Письмовий двосторонній переклад (основна іноземна мова)», «Основна іноземна мова: практична фонетика», «Функціонально-стильові труднощі перекладу»; співавтор дистанційних курсів «Ділова іноземна мова», «Англійська мова (В2)», «Probability Theory and Mathematical Statistics», «Algebra and Geometry» для студентів, що навчаються за дистанційною формою.

Здійснює керівництво науковою роботою студентів для участі у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах. Результатом наукової співпраці є здобуті студентами перемоги на наукових студентських конференціяху загальноуніверситетському конкурсі «Linguafest».

Веде плідну наукову діяльність, є співавтором монографії «Англійський економічний термін (структурний, семантичний, функціональний аспект)» (2009 р.). Має понад 50 наукових праць.

У 2002 році пройшла професійне стажування та опанувала новітні освітні технології в Hollyoke Community College (м. Холіоук, США). За підсумками стажування, Іщенко В.Л. отримала відповідний сертифікат про підвищення кваліфікації.
У 2007 році пройшла стажування у Каїрському університеті науки і технологій (м. Каїр, Арабська Республіка Єгипет).
У 2011 році за запрошенням Інституту іноземних мов, м. Кассель ФРН пройшла міжнародне стажування.

Викладає дисципліни: «Англійська мова (В2)», «English for Business», «Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови», «Комунікативні стратегії основної іноземної мови», «Письмовий двосторонній переклад (основна іноземна мова)», «Основна іноземна мова: практична фонетика», «Функціонально-стильові труднощі перекладу».

e-mail: isenkovalentina67@gmail.com

Науковий профіль:

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=sVd1pegAAAAJ

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-4812-0859

Профіль науковця на порталі НБУВ:
ID: 0101932

Кобзар Олена Іванівна
доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри Ділової іноземної мови.

Працює в ПУЕТ з 2007 р.

У 2012 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 10.01.04. – «Література зарубіжних країн». Ступінь доктора філологічних наук було присуджено рішенням Атестаційної колегії від 26.09.2012 року (диплом ДД №001134).
У 2009 р. отримала грант ДААД на проведення двомісячних наукових досліджень у Німеччині (університет м. Лейпциг), результатом яких була публікація у зарубіжному виданні.

У 2011 р. відкрила Центр німецької мови та культури ПУЕТ, який тісно співпрацює з товариством етнічних німців Полтавщини «Wiedergeburt», у 2008 - 2015 рр організувала для студентів та школярів літній семестр в Німеччині, для викладачів – стажування з отриманням відповідного сертифікату, з 2013 р. викладає на літніх мовних курсах в Інституті мов м.Кассель. У 2009 - 2015 рр організувала щорічний семінар-практикум «Основи сучасного перекладу», у травні 2013 року  -  Міжнародну науково-практичну конференцію «Німецькі поселенці на українських землях: історичні та актуальні проблеми та перспективи». У жовтні 2015 організувала та очолила Тренінгову академію «Інтерлінгва». З 2014 р. є членом Всеукраїнської спілки германістів, куратором Полтавської області.

У 2013-2014 рр була членом спеціалізованої вченої ради Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, виступає офіційним опонентом, експертом та рецензентом дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук,

Співавтор двох навчальних посібників з грифом МОН України: «Німецька мова. Навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів економічних та політехнічних напрямів навчання» (2010) та «Антологія сучасної німецької малої прози для дітей» (2012), підручників «Світова література» для 5, 6, 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України (2013-2015 рр); постійний перекладач науково-популярного журналу «Der Raum von Liebe und Licht» (2010-2021 рр); автор восьми дистанційних курсів з навчальних дисциплін.

Здійснює керівництво науковою роботою студентів для участі у наукових конференціях, проектах, олімпіадах, у загальноуніверситетському конкурсі «Linguafest». 2017-2019 рр була член журі міської та обласної олімпіад з німецької мови для школярів, членом журі обласного конкурсу «Викладач року» з німецької мови.

Веде плідну наукову діяльність, є Автор п’яти  монографій (4 одноосібних), остання – «Міфопоетика німецької драми» (2019). Має понад 50 наукових статей у фахових виданнях.  

Постійний учасник міжнародного проекту фонду «Пам'ять, відповідальність, майбутнє», «Meet up» (2016, 2017, 2019 рр.), в рамках якого організовує поїздки українських студентів до університетів Німеччини та міжнародного проекту з інноваційних форм навчання. Schole (м.Відень, Австрія) 2015, 2016, 2017 рр.

З 2009 по 2019 роки щорічно проходить міжнародне стажування та навчально-методичну практику (відвідування та аналіз занять,самостійне викладання) за запрошенням Інституту мов, м. Касель, ФРН (Інститут підвищення мовної кваліфікації, тестовий на екзаменаційний центр для отримання європейських мовних сертифікатів). Отримала професійний сертифікат з німецької мови Telc C1.

Викладає дисципліни: «Німецька мова В2», «Практичний курс німецької мови та перекладу»,  «Комунікативні стратегії німецької мови», «Вступ до перекладознавства», «Переклад ділового мовлення», «Історія зарубіжної літератури», «Лінгвокраїнознавство», «Філологічний аналіз художнього тексту».

e-mail: elenakobzar1966@gmail.com

Науковий профіль:

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=OrEwMeEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0002-5975-4312

Дзекун Юрій Олексійович
старший викладач кафедри ділової іноземної мови.

Працює в ПУЕТ з 2000 року.

Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць у фахових виданнях з методики викладання іноземної мови, теорії та методики професійної освіти.

До сфери наукових інтересів належать методика викладання іноземної мови, як основної та методика викладання німецької мови, як другої іноземної у вищій школі, розвиток творчого потенціалу майбутніх менеджерів в економічному ЗВО.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова» та  «Друга іноземна мова».

e-mail: yuriydzekun@ukr.net

Науковий профіль:

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=KrcoioUAAAAJ&hl=uk

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0001-6342-7245

Руденко Ніна Сергіївна 

Старший викладач.

Працює в ПУЕТ з 1982 р.

Автор навчальних програм, методичних посібників та перекладів професійного спрямування.

Викладає дисципліни:

  • Іноземна мова професійного спілкування
  • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
  • Ділова іноземна мова
  • Іноземна мова професійного спілкування

Кононенко Олена Анатоліївна
Асистент

Закінчила Башкірський  державний педагогічний інститут факультет романо-германської філології у 1990р.  Їй була присвоєна кваліфікації: викладач англійської та німецької мов.

Працює в ПУЕТ з 2000 р. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць з методики викладання англійської мови в немовних вищих навчальних закладах, серед них: «Фактори впливу на якість дистанційного навчання» (2017р.), «Integration of Higher Education of Ukraine in the European Educational Space» (2020р.), «Особливості використання сучасних інформаційних ресурсів та інтернет-сервісів на заняттях з іноземної мови в умовах карантинних обмежень» (2021р.).

Викладає дисципліни:

  • Іноземна мова
  • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
  • Ділова іноземна мова
  • Англійська мова (рівень В2)
  • Англійська мова для підготовки до Єдиного вступного іспиту в магістратуру
  • Англійська мова бізнесу

Email address: Sterlitamak@ukr.net

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=ZdSeyNoAAAAJ

ORCID ID:
0000-0002-8307-9302

Кришталь Аліна Михайлівна
Асистент, заступник завідувача кафедри

Працює в ПУЕТ з 2017 року

У 2014 році закінчила Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальністю «Міжнародна економіка» та отримала ступінь магістра з міжнародної економіки.

У 2016 році закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та отримала кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури.

Автор двох дистанційних курсів з навчальних дисциплін «Іноземна мова» (для спеціальності «Готельно-ресторанна справа»), «Практика перекладу з англійської мови в галузі інформатики»; співавтор дистанційних курсів «Theory of Information and Coding», «Programming and Support for Web Applications», «Cmputational methods», «International Business».
Здійснює керівництво науковою роботою студентів для участі у наукових конференціях, є співавтором наукових статей.
У 2018 році пройшла стажування у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка та отримала сертифікат про підвищення кваліфікації.

У 2020 році пройшла стажування у центрі підвищення кваліфікації ІПООД ім. Івана Зязюна НАПН Україна.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова в готельно-ресторанній справі», «Ділова іноземна мова», «Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови», «Стилістика англійської мови».

e-mail: alinakryshtal0211@gmail.com

Науковий профіль:

Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=5VQ60tEAAAAJ

Чабан Владислав Валерійович
асистент кафедри

Працює в ПУЕТ з 2019 р.

У 2018 році закінчив Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю 035 «Філологія» здобувши професійну кваліфікацію «Магістр філології (Германські мови та літератури (переклад включно)). Перекладач».

Автор двох дистанційних курсів з навчальних дисциплін «Ділова іноземна мова харчових виробництв», «Англійська мова бізнесу (Рівень В1)»; співавтор трьох дистанційних курсів «Іноземна мова (для молодшого бакалавра) (1 семестр)», «Programming theory», «Theory of algorithms» для студентів, що навчаються за дистанційною формою.

Здійснює керівництво науковою роботою студентів для участі у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах.

Викладає дисципліни: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова», «Іноземна мова в готельно-ресторанній справі», «Переклад у галузі харчової інженерії та індустрії гостинності», «Переклад ділового мовлення».

e-mail: vchaban50@gmail.com

Науковий профіль:

Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=O2PMPIQAAAAJ&hl=ru

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0003-2588-2954

Горбуньова Соф’я Олегівна 
асистент

Працює в ПУЕТ з 2020 р.

У 2016 році закінчила ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», здобула ступінь магістра за спеціальністю «Переклад», здобула кваліфікацію магістра з філології, перекладача.

До кола наукових інтересів входять проблеми перекладу з англійської та японської мов, організація самостійної роботи студентів під час навчання іноземній мові за професійним спрямуванням, проблеми та особливості використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі. Бере участь у наукових конференціях, присвячених означеним темам. 
Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова» (для студентів денної та заочної форми навчання різних спеціальностей).

e-mail: sophiegorbuniova@gmail.com

Науковий профіль:

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Z0el9UIAAAAJ&hl=ru

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0001-8023-5851

Іщенко Олександр Андрійович 

Лаборант

Працює в ПУЕТ з 2017 р.