Силабуси

          

Іноземна мова для бізнесу

Ділова іноземна мова в туристичному бізнесі

Переклад у галузі харчової інженерії та індустрії гостинності

Переклад ділового мовлення

Англійська мова

Німецька мова

Іноземна мова (друга)

Латинська мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Ділова іноземна мова

Іноземна мова в готельно-ресторанній справі

Філологічний аналіз художнього тексту

Комунікативні стратегії німецької мови

Лінгвокраїнознавство

Історія зарубіжної літератури

Теорія перекладу

Вступ до перекладознавства

Практика перекладу з англійської мови в галузі інформатики

Функціонально-стильові труднощі перекладу

Основна іноземна мова

Комунікативні стратегії основної іноземної мови

Стилістика англійської мови

Письмовий двосторонній переклад