Навчально-методичне забезпечення

          

Іноземна мова для бізнесу

Ділова іноземна мова в туристичному бізнесі

Переклад у галузі харчової інженерії та індустрії гостинності

Переклад ділового мовлення

Англійська мова

Німецька мова

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова (друга)

Латинська мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Ділова іноземна мова

Іноземна мова в готельно-ресторанній справі

Філологічний аналіз художнього тексту

Комунікативні стратегії німецької мови

Лінгвокраїнознавство

Історія зарубіжної літератури

Теорія перекладу

Вступ до перекладознавства

Практика перекладу з англійської мови в галузі інформатики

Функціонально-стильові труднощі перекладу

Основна іноземна мова

Комунікативні стратегії основної іноземної мови

Стилістика англійської мови

Письмовий двосторонній переклад