Навчально-методичне забезпечення
2021-2022 н.р.

          

Освітній ступінь Бакалавр

Англійська мова

Англійська мова для підготовки до єдиного вступного іспиту в магістратуру

Вступ до перекладознавства

Ділова іноземна мова

Іноземна мова (перша)

Іноземна мова (друга)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова бізнесу

Історія зарубіжної літератури

Латинська мова

Німецька мова

Основна іноземна мова практична фонетика англійської мови

Переклад ділового мовлення

Переклад у галузі харчової інженерії та індустрії гостинності

Стилістика англійської мови

Теорія перекладу

          

Освітній ступінь Магістр

Ділова іноземна мова

Іноземна мова (друга)

Комунікативні стратегії німецької мови

Комунікативні стратегії основної іноземної мови

Письмовий двосторонній переклад (основна іноземна мова)

Філологічний аналіз художнього тексту

Функціонально-стильові труднощі перекладу

          

Архів

2020-2021 н. р.